UP SHEAR CUT CONTROLLER

UP SHEAR CUT CONTROLLER

Up Shear Cut Controller : เครื่องดึงและตัดแผ่น สังกะสี

เปลี่ยนและ ปรับปรุง ระบบของเครื่องดึงและตัดแผ่นสังกะสีใหม่แทน
ของเก่าที่หมดอายุและเสียหาย ระบบจะทำการดึงแผ่นสังกะสีเข้ามา
และตัดตามความยาวที่ต้องการ ปรับความเร็วอัตโนมัติ ตามความเร็วของเครื่อง
ป้อนสังกะสี ด้วย Laser สั่งงานและระบุความยาว ผ่าน Mitsbishi HMI
ควบคุมด้วย Mitsubishi PLC และ Delta Inverter