STAINLESS BELT CONVEYOR

STAINLESS BELT CONVEYOR

Stainless Belt Conveyor : สายพานลำเลียงชนิดแสตนเลส

เป็นสายพานลำเลียงชนิดแสตนเลส เพื่อลำเลียงชิ้นงานทีี่ออกจากเตาหลอม
เพื่อเข้าสู้ขั้นตอนต่อไป ควบคุมด้วย Delta Inverter