PLASMA CUTTING MACHINE

PLASMA CUTTING MACHINE

Plasma Cutting Machine : เครื่องตัดเหล็กด้วย พลาสมา

เครื่องนี้ ทางเราได้สร้างขึ้นเพื่อใช้งานในองค์กร เพื่อประหยัดต้นทุนทั้งทางเรา
และลูกค้า เพื่อให้ง่ายต่อการควบคุมงาน และลดความผิดพลาด
ในการผลิตชิ้นงาน