CARGO LIFT

CARGO LIFT

Cargo Lift : ลิฟท์ส่งสินค้า

ลิฟท์ขนสินค้าขนาดเล็ก สำหรับขนย้ายสินค้าระหว่าง ชั้้น 1 และ 2
สามารถรับน้ำหนักได้ 500 กิโลกรัม