BUFFING MACHINE

BUFFING MACHINE
Buffing Machine : เครื่องขัดชิ้นงานอัตโนมัติ

เป็นเครื่องขัดลบเหลี่ยม, คม สำหรับชิ้นงานขนาดเล็ก สามารถปรับความเร็วรอบ ของแปรงขัด ปรับระยะเวลาของการขัดได้
สั่งงานด้วย HMI, ควบคุมด้วย PLC, Servo 3 Axis และ Inverter