BARTOP FEEDER CONTROLLER

BARTOP FEEDER CONTROLLER

Bartop Feeder Controller : ระบบควบคุมแท่นป้อนวัตถุดิบ

เปลี่ยนอุปกรณ์ควบคุมเดิมทั้งหมดเป็นแบบใหม่ เพื่อง่ายต่อการบำรุงรักษา

และการจัดหาอะไหล่
สั่งงานผ่านทาง Delta HMI ควบคุมการทำงานด้วย Delta PLC
และ Servo Drive