About

          ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไมโคร ออโตเมชั่น เซอร์วิส แอนด์ ซับพลาย เปิดทำการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 โดยการรวมตัวของผู้เชี่ยวชาญ ทางด้านระบบอัตโนมัติในโรงงานอุตสาหกรรม ระบบควบคุม และเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรม
          หจก. ไมโครฯ ให้บรืการทางด้าน การผลิตเครื่องจักรอุตสาหกรรม เครื่องจักรระบบอัตโนมัติต่างๆ ระบบควบคุมต่าง เช่น PLC, HMI, Servo, Inverter, ระบบ Hydraulic, ระบบ Pneumatic และ ระบบ เซนเซอร์ ตรวจวัดต่างๆ 
          ทางเรายัง มีประสบการณ์ ในการ ออกแบบ และ ติดตั้ง ระบบควบคุม อาคารจอดรถอัตโนมัติ ในประเทศไทย ในหลายๆโครงการ ทั้ง กรุงเทพมหาครฯ เมืองพัทยา เป็นต้น
          และหากท่านใดที่ประสบปัญหา ในเรื่องอะไหล่ ของเครื่องจักร หรือ อะไหล่ของ ระบบควบคุมต่างๆ เช่นไม่สามารถหาซื้ออะไหล่ได้ หรือเป็นอะไหล่เก่าที่ไม่สามารถหาทดแทนได้ หรือต้องการเปลี่ยนให้เป็นรุ่นที่มี อะไหล่ทดแทนได้ ทาง หจก. ไมโครฯ มีบริการ จัดซื้อจัดหาอะไหล่  จากต่างประเทศ หรือตรวจเช็คเพื่อเปรียบเทียบ หาอะไหล่ทดแทนให้แก่ลูกค้าได้อีกด้วย