2 FLOORS PARKING CONTROLLER

2 FLOORS PARKING CONTROLLER

2 Floors Parking Controller : ระบบควบคุมที่จอดรถแบบ 2 ชั้น

ระบบควบคุมที่จอดรถสำหรับบ้านพักอาศัยแบบลิฟท์ 2 ชั้นเก็บลงชั้นใต้ดิน
สามารถจอดรถได้4 คัน โดยไม่เสียพื้นที่มาก สััั่งงานได้ทั้งจากกล่องควบคุม
และรีโมทไร้สาย ลิฟท์ขึ้นลงด้วยระบบไฮดรอลิก ควบคุมการทำงานด้วย
Delta PLC